top of page

Pieaugušo neformālās izglītības programmas

1. Satura un valodas integrētās apguves (CLIL) metode valsts valodas/svešvalodas stiprināšanai un izglītojamo mācību laika efektīvai izmantošanai

online 

kurss

CLIL programma pieaugušajiem

Programmas saturs: 

Kursa apjoms

48

stundas

3

moduļi

Katru var apgūt  atsevišķi

Vairāk, nekā

15

temās ar praktiskiem uzdevumiem

Lai uzdotu jautājumu un pieteikties programmai spied šeit:

ATSAUKSMES

Izglītības pārmaiņu izzināšana, izplatīšana un ieviešana


CLIL mācību centrs ir tiešā veidā saistīts ar izglītības pārmaiņu izzināšanu, izplatīšanu un ieviešanu. Mācību centra vadītāja apzinās, ka mūsdienu trauksmainajā un mainīgajā laikā nemainīgs ir valsts un ikviena skolotāja mērķis – izglītota un konkurētspējīga sabiedrība un indivīds, kurš zina, prot un spēj šīs prasmes pārnest reālajā dzīvē, saskaroties ar negaidītām situācijām. CLIL mācību centrs ir vieta, kurā skolēni tiek iedrošināti atklāt valodu pasauli, gūt gandarījumu par saviem ikdienišķajiem un lielajiem sasniegumiem.

Zinoši skolēni ir visas sabiedrības un valsts mērķis, tādēļ ir iespējams pamatoti apgalvot, ka CLIL mācību centrs sniedz devumu visai Latvijas sabiedrībai. Šobrīd aktuālajā Valsts izglītības satura centra īstenotajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) sevišķa uzmanība pievērsta valodu apguvei un starpdisciplinaritātei. Tieši to jau vairāku gadu garumā īsteno CLIL mācību centrs, papildus daloties pieredzē arī ar citām skolām un pedagogiem, tādējādi popularizējot CLIL metodi un īstenojot savu pamatmērķi: palīdzēt skolēniem un pedagogiem apgūt valodas daudzveidību dzīves vajadzības apmierināšanai. Dalība dažādos projektos sniedz iespēju skolēniem iepazīt citu kultūru un saprast valodu un mācīšanās nozīmi veiksmīgai un konkurētspējīgai nākotnei.
CLIL mācību centra veidotie e-vides kursi man sniedza patiesu gandarījumu un vērtīgu ieguldījumu visai manai turpmākajai pedagoģiskajai darbībai. Kursa norisē uzzināju vairāk ne vien par CLIL pieejas teorētiskajiem balstiem, bet arī guvu praktiskus piemērus, kā veidot mācību stundu tā, lai tā atbilstu CLIL kritērijiem, būtu jēgpilna un uz skolēnu centrēta. Īpaši vērtīgi bija paša mācību centra veidotie materiāli, kas šobrīd ir vērtīgs palīgrīks mācību stundu plānošanā. Kursā atrodamā informācija ir koncentrēta, saprotama un sniedz atbildes uz daudziem jautājumiem, kas rodas skolotājam, kurš vēlas uzsākt CLIL pieejas īstenošanu savās mācību stundās, taču baidās uzsākt šo nezināmo, svešo ceļu. Ļoti profesionāls un atbalstošs ir CLIL mācību centra personāls, jo visā kursa laikā un arī pēc kursa apguves sniedz vērtīgus un pieredzē balstītus ieteikumus un atbildes uz jebkuru interesējošo jautājumu par CLIL metodes īstenošanu.
Paldies CLIL mācību centram par pārdomāto un metodiski spēcīgo kursu, kas ļauj noticēt, ka ikviens skolotājs patiešām var būt valodas skolotājs!

Ingvilda Ābele, 26.11.2021

bottom of page