Flying Colours 2021
vasaras programmu noteikumi

I. Programma

Vasaras programma “Flying Colours” ir vasaras nometne (turpmāk tekstā – Programma), kas ir organizēta kā interešu izglītības programmas “Mācāmies ar izcilību” (“Learning with Flying Colours”) daļa.

 

“Mācāmies ar izcilību” (“Learning with Flying Colours”) ir licencēta interešu izglītības programma, kuras mērķis ir atbalstīt bērnus angļu valodas apguvē, paplašināt vārdu krājumu dažādos dzīves jomās, iekļaujot ieskatu dabaszinātnēs, sociālajās zinībās un matemātikā, stiprināt angļu valodas gramatikas zināšanas, valodas lietojuma prasmes. Jūrmalas pilsētas domes Licence nr. 2021/04.

Vasaras nometne “Flying Colours” ir reģistrēta Valsts izglītības satura centra vietnē https://nometnes.gov.lv/camps/view/id/17731?return=L2NhbXBzL21hcGJpZw

II. Programmas īstenošanas vieta, datums un laiks

2. Programmas īstenošanas vieta: Bulduru Dārzkopības vidusskolas telpās Viestura ielā 6 k-1 Jūrmalā.

Programmas īstenošanas datumi:

05.-09.07.2021 Week 1 Junior (7-11 gadus veciem bērniem)

05.-09.07.2021 Week 1 Teens (12-15 gadus veciem bērniem)

12.-16.07.2021 Week 2 Junior (7-11 gadus veciem bērniem)

12.-16.07.2021 Week 2 Teens (12-15 gadus veciem bērniem)

19.-23.07.2021 Week 3 Junior (7-11 gadus veciem bērniem)

19.-23.07.2021 Week 3 Teens (12-15 gadus veciem bērniem)

26.-30.07.2021 Week 4 Junior (7-11 gadus veciem bērniem)

26.-30.07.2021 Week 4 Teens (12-15 gadus veciem bērniem)

3. Programmas īstenošanas laiks: ierašanas no plkst. 8:30, bērnu sagaidīšana dienas beigās līdz plkst. 16:15. Programmas ietvaros tiek īstenotas nodarbības iekštelpās un ārpus telpām saskaņā ar programmas īstenošanas grafiku.

4. Pēc vecāku pieprasījuma, par atsevišķu samaksu SIA CLIL mācību centrs nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumus pēc programmas īstenošanas laika beigām, no plkst. 16:00 līdz

plkst.18:00. Pakalpojuma maksa par vienu bērnu 8 EUR/dienā, vai 30 EUR/nedēļā. Bērnu uzraudzības pakalpojumu nepieciešams pieteikt vismaz vienu dienu iepriekš.

III. Vispārējie noteikumi

5. SIA “CLIL mācību centrs” (Reģ,Nr. 40203225123) sadarbībā ar SIA “Colibri School” (Reģ.Nr. 40203072840) nodrošina Programmu īstenošanu norādītāja īstenošanas vietā, datumos un laikā..

6. Bērnu vecāki nodrošina bērnu atvešanu, nodošanu pedagogiem un bērnu sagaidīšanu ne vēlāk, kā to paredz programmas īstenošanas laiks.

7. Bērnu ēdināšana notiek Bulduru Dārzkopības vidusskolas kafejnīcā, maksa par bērnu ēdināšanu 6 EUR (seši eiro) dienā (ieskaitot PVN 21%) .

 

IV. Dalība programmā

8. Vecāki (likumiskie pārstāvji) iepazīstas ar šiem Noteikumiem un apstiprina dalību programmā:

8.1. Aizpildot anketu par dalībnieku, kas ir pieejama elektroniskajā vietnē https://docs.google.com. Elektroniski aizpildītā anketa tiek uzskatīta arī par iesniegumu dalībai Programmā;

8.2. Apmaksājot rēķinu tajā noradītajā termiņā. Rēķins sniedz informāciju par Programmu, noteikumiem un kalpo kā līgums starp pārlapojuma sniedzēju un bērna likumisko pārstāvi. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par līguma slēgšanu ar pakalpojuma sniedzēju – Programmas organizatoru.

8.3. Iesniedzot apliecinājumu par to, ka:

8.3.1. bērnam ir negatīvs Covid-19 tests, veikts ne vēlāk kā 48 stundas pirms programmas sākuma (iesniedzot testa rezultātu kopiju);

8.3.2. bērns neatrodas karantīnā, stingrā izolācijā vai pašizolācijā;

8.3.3. ka bērnam nav akūtu elpceļu saslimšanas pazīmju (paaugstināta temperatūra, klepus, sāpes kaklā, elpas trūkums).

8.4. Bērnu vecāki (likumiskie pārstāvji) sniedz rakstisku apliecinājumu pirmajā nodarbību dienā.

8.5. Organizatori laicīgi informē vecākus par Covid-19 nodošanas iespējām un koordinē sadarbību ar laboratorijām.

V. Piesardzības pasākumi

9. Sakarā ar Covid-19 pandēmiju, programmas īstenošana notiks, ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus, ņemot vērā piesardzības pasākumus.

10. Programmas īstenotājiem ir tiesības pieprasīt apliecinājumu un nepieciešamības gadījumā saņemt ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

11. Katras dienas sākumā tiks kontrolēta bērnu un pedagogu ķermeņa temperatūra pie ieejas Programmas īstenošanas telpās.

12. Ja bērnam, ieradoties uz programmu, tiks konstatēta paaugstināta temperatūra vai tiek novēroti akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes, bērnam nebūs atļauts piedalīties Programmā, uzturēties Programmas telpās. Bērnam kopā ar vecākiem pēc iespējas īsāka laikā jāatbrīvo Programmas

īstenošanas telpas.

13. Ja bērnam tiek novēroti akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes vai paaugstināta temperatūra, bērns nekavējoties tiek izolēts atsevišķas telpās, nodrošinot bērna pieskati, tiek informēti bērna vecāki.

Vecāku pienākums ierasties pēc bērna pēc iespējas ātrākā laikā.

14. Programmas īstenošanas vietā tiks nodrošināti roku un virsmu dezinfekcijas līdzekļi, regulāri notiks telpu uzkopšana.

15. Bērnu ēdināšana notiks atsevišķās telpās, kur nebūs pieeja citiem kafejnīcas apmeklētājiem.

16. Sejas masku lietošana tiks organizēta saskaņā ar uz Programmas īstenošanas brīdi valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

17. Došanās uz pludmali tiks organizēta, ievērojot drošības pasākumus.

VI. Apmaksas kartība

17. Programmas cena ir 160 EUR (viens simts sešdesmit eiro) + 30 EUR ēdināšana.

18. SIA “CLIL mācību centrs” izstāda avansa maksājuma rēķinu.

19. Bērna likumiskais pārstāvis apmaksā rēķinu norādītajā laikā.

20. Apmaksājot rēķinu, dalībnieka likumiskais pārstāvis apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

21. Apmaksa par Programmu ir neatgriežams maksājums, un ar to bērna likumiskais pārstāvis rezervē

vietu bērna dalībai programmā. Kavējumu gadījumā maksājums netiek atgriezts.

22. Ja programmas īstenošanu būs nepieciešams pārtraukt sakarā ar Valsts rīkojumiem, organizētāji piedāvās citus pakalpojuma saņemšanas laikus vai veidus.

 

VII. Datu apstrāde

23. Aizpildot Anketu, bērna likumiskais pārstāvis piekrīt savu un sava bērna personas datu apstrādei.

24. Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā un saskaņa ar LR likumdošanu.

 

27.05.2021.

SIA “CLIL Mācību Centrs” Valdes loceklis Mihails Froļonoks

+371 29828266