top of page

pirmd., 13. jūl.

|

Viestura iela 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, Latvia

Week 6. “I am learning about different cultures. Going East”, group 5-9 years old

Регистрация закрыта
Смотреть другие события
Week 6. “I am learning about different cultures. Going East”, group 5-9 years old
Week 6. “I am learning about different cultures. Going East”, group 5-9 years old

Laiks un vieta

2020. g. 13. jūl. 09:00 – 2020. g. 17. jūl. 16:00

Viestura iela 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, Latvia

Par nometni

EN

Is it easy for Europeans to find a common language with the inhabitants of eastern countries? Are our cultures really so different? Or maybe we just need to get to know each other's cultures better?

During this week of our summer programme, we will mentally bring ourselves to the countries of Asia. The participants in our summer programme will have an opportunity to learn what “kabuto” is, who is a real samurai, study the history of origami and try to create their own paper masterpiece, learn about the technology for creating sushi, try themselves in writing hieroglyphs. They will learn the history of face painting and acrylic painting, and feel themselves in the role of the artists.

Our students will find out which city is called the "city of gardens", why in Singapore chewing gum can only be bought at a pharmacy, how to ensure perfect cleanliness in the city, based on the experience of this country. Join us to learn about the east together!

LV

Kāpēc eiropieši ne vienmēr viegli atrod kopīgu valodu ar austrumu valstu iedzīvotājiem? Vai tiešām mūsu kultūras ir tik atšķirīgas? Varbūt mums būtu nedaudz vairāk jāuzzina par mūsu kultūrām? 

Šajā vasaras programmas nedēļā mēs virtuāli ceļosim uz Āzijas valstīm. Mūsu programmas dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kas ir “kabuto”, kurš ir īstais samurajs, iepazīties ar origami vēsturi, mēģināt izveidot savu papīra šedevru, uzzināt par suši veidošanas tehnoloģiju, izmēģināt sevi hieroglifu rakstīšanā. Programmas dalībnieki apgūs sejas apgleznošanas vēsturi, kā arī gleznošanas mākslu ar akrilu, paši iejutīsies mākslinieku lomā.

Mēs kopā atradīsim atbildes uz jautājumiem “Kuru pilsētu sauc par dārzu pilsētu?”, “Kāpēc Singapūrā košļājamo gumiju var iegādāties tikai aptiekā?”, “Kā pilsētā nodrošināt izcilu tīrību?” Pētīsim austrumus kopā! 

RU

Почему европейцы не всегда с лёгкостью находят общий язык с жителями восточных стран? Действительно ли так сильно отличаются наши культуры? А может, нам просто нужно получше узнать культуры друг друга?

Во время этой недели нашей летней программы мы мысленно принесёмся в страны Азии. У участников нашей программы будет возможность узнать, что такое «кабуто», кто такой настоящий самурай, изучить историю оригами и попробовать создать свой бумажный шедевр, узнать о технологии создания любимых многими суши, попробовать себя в написании иероглифов. Они узнают историю росписи на лице, а также искусства написания картин акрилом, сами почувствуют себя в роли художников.

Ребята узнают, какой город называют «городом садов», почему в Сингапуре жевательную резинку можно купить только в аптеке, как обеспечить идеальную чистоту в городе, опираясь на опыт этой страны. Будем изучать восток вместе! 

Share this event

bottom of page