top of page

pirmd., 06. jūl.

|

Viestura iela 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, Latvia

Week 5. “I am learning about different cultures. Going West”, group 5-9 years old

Регистрация закрыта
Смотреть другие события
Week 5. “I am learning about different cultures. Going West”, group 5-9 years old
Week 5. “I am learning about different cultures. Going West”, group 5-9 years old

Laiks un vieta

2020. g. 06. jūl. 09:00 – 2020. g. 10. jūl. 16:00

Viestura iela 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, Latvia

Par nometni

EN

Is it easy to understand representatives of different cultures and communicate effectively in the world without borders? The key to successful communication is understanding the characteristics of different cultures and traditions. Therefore, this week, we will go on a virtual trip “to the West”, study the cultures and traditions of different countries, and feel ourselves in the role of their inhabitants.

The participants in our programme will learn who the cowboys are, where and when the Gold Rush happened, how the Guinness Book of Records appeared. They will also explore what nations make the population of the USA, North and South America. They will imagine that they are at Venice Carnival, study the history of pizza and the famous Tiramisu dessert, and will try to understand why and how the Italian mafia appeared. Do you like adventures? Join us!

LV

Kā iemācīties saprast dažādu kultūru pārstāvjus un efektīvi komunicēt pasaulē bez robežām? Veiksmīgas komunikācijas atslēga ir dažādu kultūru un tradīciju izpratne. Šīs nedēļas ietvaros mēs dosimies virtuālā ceļojumā “uz rietumiem”, izpētīsim dažādu valstu kultūras un tradīcijas, kā arī iejutīsimies viņu iedzīvotāju lomā.

Mūsu dalībnieki uzzinās par to, kas ir kovboji, kur un kad tika novērota Zelta drudzis, kā parādījās Ginesa rekordu grāmata. Mēs pētīsim tautas, kuras dzīvo ASV, Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā. Dalībiekiem būs arī iespēja "pārcelties" uz Venēcijas karnevālu, izpētīt picas un slavenā Tiramisu deserta vēsturi, kā arī saprast, kāpēc un kā parādījās itāļu mafija. Vai jums patīk piedzīvojumi? Pievienojieties mums! 

RU

Как научиться понимать представителей разных культур и эффективно общаться в мире без границ? Ключ к успешной коммуникации – понимание особенностей разных культур и традиций. Поэтому в рамах этого модуля нашей летней программы мы отправимся в виртуальное путешествие «на запад», изучим культуру и традиции разных стран и почувствуем себя в роли их жителей.

Наши участники узнают о том, кто такие ковбои, где и когда наблюдалась золотая лихорадка, как появилась книга рекордов Гиннесса, исследуют, какие народы населяют США, Северную и Южную Америку.  У них также будет возможность «перенестись» на венецианский карнавал, изучить историю создания пиццы и знаменитого десерта «Тирамису», а также понять, почему и как появилась итальянская мафия.

Вам нравятся приключения? Присоединяйтесь к нам!

Share this event

bottom of page