top of page

pirmd., 29. jūn.

|

Viestura iela 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, Latvia

Week 4. "I am thinking ‘outside the box’", group 10-13 years old

Atvainojiet, Week 4 grupas ir nokomplektētas!
Citas programmas
Week 4. "I am thinking ‘outside the box’", group 10-13 years old
Week 4. "I am thinking ‘outside the box’", group 10-13 years old

Laiks un vieta

2020. g. 29. jūn. 09:00 – 2020. g. 03. jūl. 16:00

Viestura iela 6 k-1, Jūrmala, LV-2010, Latvia

Par nometni

EN

People have always sought to create a beautiful environment around them. In the modern world, the creation of an aesthetic environment “in the cloud” has become a current issue. The founder of digital aesthetics is considered to be Steve Jobs (Apple), who believed that modern people experience a "hunger for beauty." Many entrepreneurs grasped this idea and increased their sales by improving the appearance of existing products. They created aesthetically attractive advertisements, and started positioning their products as beautiful and enjoyable. Aesthetics helps to rejoice around the world, stay in a good mood, create 

comfortable living and working conditions.

Participants in this week-long module of our summer programme will creatively reflect on improving their environment, combining the art and capabilities of modern technology. They will have an opportunity to meet artists, learn how to create logos and websites, transfer art to digital format.

LV

Cilvēki vienmēr ir centušies radīt sev apkārt skaistu vidi. Mūsdienu pasaulē estētiskas vides izveidošana “mākonī” ir kļuvusi īpaši aktuāla. Par digitālās estētikas pamatlicēju tiek uzskatīts Stīvs Džobs (Apple), kurš runāja par to, ka mūsdienu cilvēki izjūt “skaistuma izsalkumu”. Daudzi uzņēmēji izmantoja šo ideju un palielināja pārdošanas apjomus, uzlaboja esošo produktu izskatu, sāka veidot estētiski pievilcīgas reklāmas un pozicionējot savus pakalpojumus kā izdevīgus un patīkamus. Estētika palīdz baudīt apkārtējo pasauli, saglabāt labu garastāvokli, radīt ērtus dzīves un darba apstākļus.

Šīs nedēļas programmas dalībnieki radoši pārdomās savas vides uzlabošanas iespējas, apvienojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas ar zināšanām par mākslu. Viņiem būs iespēja tikties ar mūsdienu māksliniekiem, iemācīties izveidot logo, mājaslapu, pārnest mākslu digitālajā formātā.

RU

Люди всегда стремились к созданию красивой среды вокруг себя. В современном мире особенно актуальным стало создание эстетической среды «в облаке». Родоначальником цифровой эстетики считают Стива Джобса (Apple), который считал, что современные люди испытывают «голод красоты». Многие предприниматели подхватили эту мысль и увеличили объем своих продаж, улучшив внешний вид существующих товаров, создав эстетически привлекательные рекламы и позиционируя свои услуги как приносящие пользу и наслаждение. 

Эстетика помогает радоваться окружающему миру, пребывать в хорошем настроении, создавать комфортные условия жизни и работы. 

Участники этого недельного модуля нашей летней программы будут творчески размышлять над улучшением свой среды, совмещая искусство и возможности современных технологий. У них будет возможность встретиться с художниками, научиться создавать лого и сайты, переносить искусство в цифровой формат.

Share this event

bottom of page