colibri new logo 06 2020.png

Aicinām skolēnus un vecākus iepazīties ar Colibri School iekšējiem noteikumiem: Nodarbību organizēšana, Pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Apmaksas noteikumi. 

Colibri School nodarbību organizēšana

1. Colibri School īsteno licencētu interešu izglītības programmu, kuras mērķis ir atbalstīt bērnus angļu valodas apguvē, paplašināt vārdu krājumu dažādos dzīves jomās, iekļaujot ieskatu dabaszinātnēs, sociālajās zinībās un matemātikā, stiprināt angļu valodas gramatikas zināšanas, valodas lietojuma prasmes.

2. Programmas īstenošanas vieta: Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas telpas, Ruses ielā 22 Rīgā. Nodarbības notiek sestdienās pēc Colibri School nodarbību saraksta.

3. SIA “Colibri School” (Reģ.Nr. 40203072840) sadarbībā ar SIA “CLIL mācību centrs” (Reģ,Nr. 40203225123) nodrošina interešu izglītības programmas īstenošanu norādītāja īstenošanas vietā, datumos un laikā.

4. Programmas dalībniekiem, atrodoties Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas telpās ir jāievēro iestādes iekšējas kartības noteikumi.

5. Ja epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai aizliedz klātienes nodarbības, tad Colibri School organizē nodarbības tiešsaitē.

Pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

6. Pirms došanās uz nodarbībām, lūdzam izvērtēt veselības stāvokli. Nodarbības nedrīkst apmeklēt, ja

izglītojamajam ir novērojamas elpceļu saslimšanas pazīmes, paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, iesnas, elpas trūkums.

7. Ja izglītojamajam ir konstatēta saslimšana ar COVID-19 vai ir noteikta pašizolācija, nekavējoties jāinformē Colibri School pedagogus (clilmacibucentrs@gmail.com; mob. +37129828266). Tas pats attiecas uz gadījumu, kad izglītojamais bijis kontaktā ar personu, kurai noteikta izolācija vai pašizolācija.

8. Ierodoties uz nodarbībām, lūdzam ievērot noteiktos piesardzības pasākumus (distancēšanās, roku mazgāšana un dezinfekcija). Izglītojamie savas drošības un veselības nolūkos var izmantot mutes un deguna aizsegu. Colibri School nodarbību telpās ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi.

9. Garderobe nav pieejama. Virsdrēbes var novietot nodarbības telpā uz krēsla atzveltnes.

10. Vecāku pienākums ir informēt bērnu un pavadošo personu par sanitārās drošības noteikumiem.

11. Uz nodarbībām vr ierasties ne agrāk kā 5-10 minūtes pirms nodarbību sākuma. Beidzoties nodarbībai, nekavējoties jāatstāj Colibri School telpas, lai izvairītos no drūzmēšanās un grupu krustošanās.

12. Ņemot vērā piesardzības pasākumus, Colibri School nenodrošina uzgaidāmās telpas.

Apmaksas noteikumi

13. Colibri School izraksta avansa maksājuma rēķinu par vienu trimestri, kas sastāv no 10 nodarbībām 3 mēnešu laikā .

14. Apmaksa par kavētām nodarbībām netiek kompensēta.

15. Ja bērns nevar apmeklēt klātienes nodarbības, Colibri School piedāvās individuālas vai grupas nodarbības tiešsaistē (ne vairāk pa 2 nodarbībām trimestrī), ja vecāki brīdina par attaisnoto kavējumu telefoniski vai e-pastā (clilmacibucentrs@gmail.com; mob. +37129828266) līdz katras piektdienas plkst. 19:00. 

16. Apmaksājot rēķinu, dalībnieka likumiskais pārstāvis apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem. Apmaksa par programmu ir neatgriežams maksājums, un ar to bērna likumiskais pārstāvis rezervē vietu bērna dalībai programmā.

17. Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā un saskaņa ar LR likumdošanu.

Kur atrodas Colibri School