d6c1a065-17e5-49b2-a860-7a5a6da7a74d
day 5
colibri 1
day 6
colibri 2
day 12
day 9
df45a256-9ccd-499c-bf99-50a605749cb6
day 10
day 11
1f5c0ad1-fd1a-4d18-b2f1-6d933e2ea398
96d0dff1-d804-4422-a6d4-f04513711e41
503bc8b7-4ce9-4bfe-b9f1-01774c8a52fb
d51a92dd-7364-4e16-8575-e13c872055e1
day 7
IMG_7337
7c8e57ee-5b10-4138-80d8-f4652a511934
aa82356b-bce3-4eed-9e21-1a26d4a1beb7
Nopietnas mācības (1)
day 4
colibri 3

Colibri School interešu izglītības skola

GB flag small

Colibri School offers educational modules to master students’ English and Math skills on Saturdays. The programme is designed for students aged between 6 and 19 (Year 1 through Year 12). Each module contains relevant and thoughtful content. Our students will be engaged in discoveries, different projects, they will acquire grammar, improve speaking and writing skills, study Math and English in an interactive manner, and will become motivated, independent learners.

LV flag small

Colibri School piedāvā interešu izglītības moduļus skolēnu zināšanu pilnveidošanai angļu valodā un matemātikā. Nodarbības notiek sestdienās, programma paredzēta skolēniem no 6 līdz 19 gadu vecumā (no 1. līdz 12. klases). Katrā modulī ir unikāls saturs atbilstoši skolēnu līmenim. Mūsu skolēni kļūs motivēti un pašvadīti, piedalīsies projektu darbā, veiks atklājumus, mācīsies angļu valodas gramatiku, pilnveidos runāšanas un rakstīšanas prasmes, risinās matemātikas uzdevumus interaktīvajā vidē.   

RU flag small

Colibri School предлагает модули дополнительного образования, для углублённого изучения английского языка и математики. Занятия проходят по субботам, программа предназначена для детей от 6 до 19 лет (с 1 по 12 класс). Уникальное содержание каждого модуля продумано и соответствует уровню учащихся. Участники нашей программы будут мотивированы и самостоятельны, будут участвовать в проектной работе, углублённо изучать грамматику английского языка, письменную и устную речь, решать математические задачи в интерактивной среде.

Colibri School izglītības moduļi

Colibri School nodarbību saraksts un cenas

 

Colibri School klatienes nodarbības notiek sestdienās.

1 stunda sestdienās - 10 EUR* 

*(100 EUR par 3 mēnešiem - 10 sestdienas, 10 stundas)

2 stundas sestdienās - 17 EUR*

*(170 EUR par 3 mēnešiem - 10 sestdienas, 20 stundas)

3 stundas sestdienās - 25 EUR* 

*(250 EUR par 3 mēnešiem - 10 sestdienas, 30 stundas)

ONLINE nodarbība (grupā) 1 stunda - 10 EUR

ONLINE nodarbība (individuālā) 1 stunda - 15 EUR

*Iepazīties ar Colibri School noteikumiem 

Registration

Lūdzu aizpildiet reģistrācijas formu lai pieteiktos izglītības programmai.

Kur atrodas Colibri School

Ieapzīties ar Colibri School noteikumiem