top of page

MATH

Colibri School Matemātika - ir interešu izglītības modulis, kurš veicinā interesi par matemātikas zinātni, palīdz attīstīt loģiku, matemātisko domāšanu, praktizēt nestandarta problēmu risināšanu. Matemātikas moduļa programma var palīdzēt bērniem efektīvāk apgūt skolas mācību programmu. Kursa beigās bērni kļūs par pārliecinātiem un patiesiem matemātikas cienītājiem. Skolēni klasē jūtīsies droši, jo viss materiāls ir veidots pēc principa “no vienkārša līdz sarežģītam”, kopā ar skolotāju kursa dalībnieki aplūkos sarežģītus uzdevumus un atrisinās tos ar matemātikas palīdzību. Colibri school matemātikas nodarbības notiek krievu un angļu valodā.

Colibri MATH logo

Colibri School matemātikas moduļa līmeņi

Colibri School Matemātikas modulī tiek uzņemti skolēni no 3.-9.klases. Nodarbības notiek 4 nelielās grupās. Sadalot bērnus pa grupām, ņemsim vērā kurā klasē mācās bērns, kā arī skolēna angļu valodas un matemātikas zināšanu līmeni. Skolēnu grupām ar B1 un B2 angļu valodas līmeni matemātikas nodarbības notiks angļu valodā, nepieciešamības gadījumā pedagogs pārtulkos materiālu krievu valodā. Grupām ar A1 vai A2 angļu valodas līmeni, matematikas nodarbības tiek pasniegtas krievu valodā, papildinot materiālu ar angļu valodas elementiem.

Y-3-4-5 – 3., 4. un 5. klašu skolēni, angļu valodas līmenis A1

Y-4-5 – 4. un 5. klašu skolēni, angļu valodas līmenis A2

Y-6-7-A2 – 6. un 7. klašu skolēni, angļu valodas līmenis A2

Y-6-7-B1 – 6. un 7. klašu skolēni, angļu valodas līmenis B1

Y-8 – 8. klašu skolēni, angļu valodas līmenis B1, online nodarbības

Y-9 – 9. klašu skolēni, angļu valodas līmenis B1 un B2, online nodarbības

Colibri School English language levels
bottom of page